Day: July 25, 2021

วิธีการดูแลรักษาสุขภาพเสียงของนักร้องวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเสียงของนักร้องหลังจากที่ได้ค้นพบว่าการดูแลรักษาเสียงของตัวเองนั้นสำคัญมากๆครับ มันมีหลายวิธีด้วยกัน การจะให้เสียงของเรามีคุณภาพเสียงที่ดีส่วนหนึ่งคือการที่เราจะรักษาเสียงร้องของเรายังไงให้ถูกวิธี ไว้ร้องเพลงได้นานๆ เพราะแค่การใช้ชีวิตแบบผิดวิธี การพักผ่อนน้อยก็นำมาของคุณภาพเสียงที่แย่ลงครับ การกิน การทำงานต่างๆที่มีผลต่อเสียงของเรานั้นก็สำคัญ ผมจึงมีข้อแนะนำดีๆมาฝากนักร้องกันครับ (จากประสบการณ์การร้องเพลงมากว่า 12 ปี เอามาฝากกันครับ) เน้นว่าอันนี้เอามาจากประสบการณ์ตรงของผมเองที่อยากเอามาแบ่งปันกัน สำหรับท่านอื่นผมไม่ทราบว่ามีวิธียังไงบ้าง ผมจึงอยากเสนอในรูปแบบของผมเท่านั้นครับ มาว่ากันในเรื่องของ สิ่งที่ไม่ควรรับประทานก่อนนะครับ อาหารหรือเครื่องดื่มที่นักร้องอย่าทานเยอะก่อนร้องเพลง มีดังนี้ 1. น้ำเย็น 2. อาหารทอดต่างๆ 3. ของเผ็ด 4. อาหารที่มีรสหวานมากๆ เพราะเมื่ออาหารเหล่านี้เข้าไปผ่านลำคอมันจะค้างอยู่ในลำคอ ทำให้การออกเสียงของเราทำให้ออกมาได้ไม่เต็มที่