Day: August 2, 2021

การฟังเพลงหรือดนตรีในเวลาทำงานจะช่วยทำให้ผ่อนคลายการฟังเพลงหรือดนตรีในเวลาทำงานจะช่วยทำให้ผ่อนคลายเมื่อการทำงานกับความเครียดเป็นสิ่งที่หลายครั้งหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่การทำงานโดยมีความรู้สึกเคร่งเครียด และกดดันย่อมส่งผลให้งานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ความเครียดอาจทำให้เกิดทางตันของความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือการขจัดความเครียดให้หมดไปหรือทำให้ความเครียดนั้นได้รับการผ่อนคลายให้บรรเทาเบาบางลง หนึ่งในวิธีที่ช่วยให้คลายเครียดได้อย่างดีก็คือ การฟังดนตรี ขณะทำงาน เพราะนอกจากดนตรีจะให้ทำอารมณ์ดีขึ้น ยังเป็นวิธีที่ไม่กระทบต่อช่วงเวลาทำงานอีกด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทเรซ่า รีซุยส์ จากมหาวิทยาลัยไมอามี่ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทดลอง และทำการวิจัยเกี่ยวกับ การฟังดนตรีหรือฟังเพลง ในที่ทำงาน ซึ่งได้ผลสรุปออกมาว่า คนทำงานที่เปิดฟังเพลงที่ตนชื่นชอบในขณะทำงานไปด้วยจะทำให้ทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น และงานประสบความสำเร็จ ผลของการทำงานที่ได้ดีกว่าคนที่ไม่เปิดฟังเพลงขณะทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าด้วย เพราะเมื่อเกิดความเครียดต่อคนทำงาน พวกเขาจะมีภาวการณ์ตัดสินใจที่ลนลาน และเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ไม่รอบคอบ