Day: August 18, 2021

ดนตรีเพื่อสุขภาพ

5 ประโยชน์จาก ดนตรีเพื่อสุขภาพ ที่มีดีต่อรางกาย5 ประโยชน์จาก ดนตรีเพื่อสุขภาพ ที่มีดีต่อรางกาย5 ประโยชน์จาก ดนตรีเพื่อสุขภาพ ที่มีดีต่อรางกาย      การฟัง ดนตรีเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ชีวิตคลายเครียดคลายความกังวลได้ ไม่ว่าจะฟังเพลงแนวเพลงแบบไหน ก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้เช่นกัน ขอเพียงแค่เป็นเพลงที่มอบความสุข สร้างความเพลิดเพลิน และส่งมอบแรงบันดาลใจดีให้แก่ทุกคนได้      1. ดนตรีเพื่อสุขภาพช่วยกระตุ้นพลังทำงานและความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเรามีกำลังความสุข สมองจะทำงานได้ดีมากขึ้น จึงทำให้ผลงานของเราดีขึ้นตามไปด้วย โดยภาวะที่เพอร์เฟคท์ที่สุดในการทำงานของสมอง คือ ตรงกลางระหว่างความรู้สึกผ่อนคลายและความรู้สึกตื่นเต้น ภาวะนี้เองเป็นภาวะที่สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดนตรีเครื่องมือจัดการอารมณ์      2. บางครั้งดนตรีอาจจะช่วยสร้างความหวัง

เสียงดนตรีเสริมพัฒนาการของเด็กเสียงดนตรีเสริมพัฒนาการของเด็กเสียงดนตรี หรือเสียงเพลงที่เราฟังกันอยู่ทุกๆ วัน นอกจากจะไพเราะ และทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราๆ มีความสุขแล้ว สำหรับเจ้าตัวเล็กปฐมวัย 2-8 ขวบ เสียงดนตรียังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้กับลูกน้อยอีกด้วยนะ ประโยชน์ของ เสียงดนตรี ต่อพัฒนาการเด็ก 1.ช่วยพัฒนาทางร่างกาย การใช้จังหวะและเสียงเพลง รวมทั้งการปรบมือและการเคาะ จะช่วยส่งเสริมให้เค้ามีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการควบคู่ไปกับการพัฒนาของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเค้าสามารถเต้นได้แล้ว จะเป็นการฝึกทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ อย่างแขนและขา รวมทั้งการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในร่างกาย 2.ช่วยพัฒนาสมองให้เจ้าตัวน้อย การฟัง เสียงดนตรี หรือเพลง จะทำให้เค้ามีสมาธิ ซึ่งมีอิทธิพลต่อทักษะในด้านการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของเค้า