ดนตรีบำบัดโรค
ดนตรีบำบัดโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง เป็นโรคที่มีอาการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหว ความจำ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยในบางราย แต่การใช้ดนตรีบำบัดนั้นช่วยให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหว คำพูดภาษาและการรับรู้ที่ดีขึ้น

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง คืออะไร

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis หรือ MS) เป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันจะทำลาย ไมอิลีน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยป้องกัน เส้นใยประสาท ส่วนใหญ่แล้วโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาอายุระหว่าง 20-40 ปี ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง จะมีอาการหลากหลาย เนื่องจากอาการของโรคจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคน และอาการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่เกิดขึ้น แต่อาการที่มักพบได้ในโรคนี้คือ อาการเหนื่อยล้า ตามัว มองภาพไม่ชัด เห็นภาพซ้อน กลืนลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน แขนขาอ่อนแรง หากไม่รีบรักษา หรือไม่รีบรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ ก็อาจจะทำให้พิการได้

ดนตรีบำบัด โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ได้อย่างไร

คุณหมอ Victoria Leavitt แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา กล่าวว่า การใช้ดนตรีบำบัดนั้นมีประโยชน์หลากหลายด้าน เพราะว่าดนตรีเป็นกิจกรรมที่ทำให้ช่วยส่งเสริมทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ การมีสมาธิ เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีส่วนช่วยในการแยกประสาทสัมผัส และยังช่วยในกระบวนการประมวลผลด้วย ที่สำคัญการใช้ดนตรีบำบัดควบคู่กับการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสนุก มีส่วนร่วมไปกับการรักษา

Caitlin Hyatt นักดนตรีบำบัดโรคระบบประสาท กล่าวว่า มีสิ่งสำคัญ 3 สิ่งที่ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง คือ การเคลื่อนไหว คำพูดภาษา และการรับรู้

การเคลื่อนไหว

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งนั้น ในบางรายอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย ดังนั้นการใช้ดนตรีในการบำบัด ในเรื่องการเคลื่อนไหวนั้นมีชื่อเรียกว่า Rhythmic Auditory Stimulation เป็นรูปแบบการใช้เครื่องกระตุ้นจังหวะขณะที่ผู้ป่วยฝึกหัดเดิน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีกระบวนการเดินที่ดีขึ้น โดยเครื่องกระตุ้นจังหวะ จะช่วยกระตุ้นสมองของผู้ป่วยให้รับรู้ถึงจังหวะและการเคลื่อนไหว เพื่อให้สมองสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามจังหวะของเครื่องนั้น ซึ่งวิธีการบำบัดด้วยดนตรีจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งสามารถเดินได้เร็วขึ้น มีระยะทางการเดินที่ไกลขึ้น และช่วยรักษาความสมดุลในการเดินให้ดีอีกด้วย

คำพูดภาษาและการรับรู้

การใช้ดนตรีบำบัดไม่เพียงแต่ทำให้ช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการพูดอีกด้วย ผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถพูดได้ แต่พวกเขาสามารถร้องเพลงได้เพราะอาศัยการจับจังหวะของเพลงแล้วเปล่งเสียงออกมา อย่างเช่น ผู้ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาในการพูด แต่เมื่อให้ร้องเพลงกลับทำได้ดีกว่า

ส่วนผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่มีปัญหาด้านการรับรู้และความจำ เมื่อใช้ดนตรีในการบำบัด จะช่วยให้พวกเขาคิดและมีความจำที่ดีขึ้น เนื่องจากดนตรีมีการใช้โน้ตและจังหวะ ประกอบเข้ากับเนื้อเพลง ซึ่งช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น เมื่อสมองมีการกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน สมองก็จะเริ่มเรียนรู้การจดจำในรูปแบบอื่นๆ ได้เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เพลงกอเอยกอไก่ ที่นำตัวอักษรของไทยทั้ง 44 ตัวมาเรียงร้อยและใช้คำคล้องจอง พร้อมทั้งใส่ทำนองลงไป

จึงทำให้เด็กๆ จำตัวอักษรได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความจำควรใช้ดนตรีในการบำบัดเพื่อช่วยให้พวกเขาจำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น หากต้องไปซื้อของ ก็นำรายการที่จะซื้อทั้งหมดมาเรียงร้อยและใส่คำคล้องจองลงไปเพื่อให้พวกเขาจำได้ง่ายขึ้น

Related Post

‘ดนตรีบำบัด’ หนทางบรรเทาทุกข์ของคนยุคใหม่‘ดนตรีบำบัด’ หนทางบรรเทาทุกข์ของคนยุคใหม่ทำความรู้จัก ‘ดนตรีบำบัด’ หนทางบรรเทาทุกข์ของคนยุคใหม่ ถ้านี่คือความรู้สึกที่คุณมีอยู่ในขณะนี้ เราอยากให้คุณลองทำความรู้จักกับ ‘ดนตรีบำบัด (Music Therapy)’ อีกหนึ่งศาสตร์ทางการแพทย์ที่จะช่วยขจัดความทุกข์-เพิ่มพูนความสุขให้กับร่างกายและจิตใจได้แบบอยู่หมัดผ่านการใช้เสียงดนตรีที่มีท่วงทำนองและเนื้อหาที่ส่งผลดีต่อการรักษาโรค แต่ศาตร์ทางด้านดนตรีนี้จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนหมอได้อย่างไร คุณอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันสักหน่อยผ่านบทความฉบับนี้ เพราะนี่คือเรื่องราวของเสียงดนตรี ดนตรีบำบัดที่มีอิทธิพลกับจิตใจ ซึ่งส่งผลให้บำบัดโรคร้ายได้อย่างน่าอัศจรรย์! เข้าใจทฤษฎี “ดนตรีบำบัด” ศาตร์แห่งแพทย์ทางเลือก ดนตรีบำบัด เพราะความสัมพันธ์ของคนเรากับตัวโน้ตมีมานานแสนนาน หลายครั้งที่เสียงเพลงดนตรีบำบัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกับการแต่งตัวหรือกินข้าว ดูได้จากการก้าวออกจากบ้านในแต่ละครั้ง เรามักไม่ลืมที่จะหยิบหูฟังคู่ใจออกมาเพื่อเปิดฟัง Playlist เพลงค้างเอาไว้ ไม่อย่างนั้นคงจะรู้สึกว้าวุ่นใจเหมือนชีวิตนี้ขาดอะไรไปสักอย่างในระหว่างเดินทาง… เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อจิตใจของคนเราไม่มากก็น้อย ดนตรีบำบัด ทำให้ดนตรีถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดที่เราเรียกกันว่า ทฤษฎีดนตรีบำบัด หรือ

เพลงเด็ก

เพลงกล่อมเด็ก มีประโยชน์กับลูกน้อยมากกว่าที่คิดเพลงกล่อมเด็ก มีประโยชน์กับลูกน้อยมากกว่าที่คิดเพลงกล่อมเด็ก มีประโยชน์กับลูกน้อยมากกว่าที่คิด      เพลงกล่อมเด็ก ตัวช่วยให้ลูกน้อยหลับสบาย ด้วยเนื้อเพลง และความละมุนของเพลงกล่อม อาจทำให้ลูกของคุณ ผ่อนคลาย และหลับไสนิท เพราะการมีเสียงเพลงขับกล่อมจะทำให้ลูกน้อยรู้สึกอบอุ่นใจ ยังช่วยเสริมพัฒนาการลูกน้อยได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านการได้ยิน ด้านสมอง และด้านการเรียนรู้ภาษา เพลงกล่อมให้ลูกน้อยในครรภ์ฟัง      คุณแม่สามารถเปิดเพลง ได้ตั้งแต่ช่วงที่ตั้งครรภ์เดือนที่ 5 เพราะลูกจะเริ่มได้ยินและตอบสนองต่อเสียงเร้าภายนอกได้แล้ว การเปิดเพลงให้ลูกน้อยในครรภ์ฟัง คุณแม่จำเป็นต้องมีหูฟังขนาดใหญ่ที่เอาไว้ครอบท้อง ควรเปิดเป็นเพลงแนวคลาสสิก      ที่มีท่วงทำนองที่ไพเราะ รื่นไหล