post

ผายลมบอกปัญหาสุขภาพ

ทำไมเราจึงผายลม กลิ่นของผายลมบอกอะไรเราได้บ้าง ไขข้อสงสัยที่เกิดจากการผายลมว่าแบบไหนปกติ แบบไหนผิดปกติ ทั้งจากกลิ่น จำนวนครั้ง หรือแม้แต่เสียงของผายลม ก็บอกปัญหาสุขภาพของเราได้

จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายว่า การผายลมเกิดขึ้นจากการระบายลมในลำไส้ ซึ่งเป็นผลมาจากการกลืนลมเวลาที่เรากลืนอาหาร กลืนน้ำลาย หรือจากการระบายแก๊สที่เกิดจากการย่อยอาหาร ในผู้ที่ผายลมมากๆ อาจเกิดจากแก๊สสะสมในกระบวนการย่อยอาหารที่มีแก๊สมาก เช่น

  • เครื่องดื่มน้ำอัดลม
  • อาหารพวกแป้งที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง
  • พืชตระกูลถั่ว
  • การกินอาหารเร็วเกินไป

กลิ่นของผายลม

  1. ไร้กลิ่น เกิดได้จากการรับประทานโปรตีนน้อย
  2. มีกลิ่น เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีโปรตีน หรือผักที่มีกลิ่นแรง
  3. มีกลิ่นแรงมากผิดปกติ อาจเกิดจากการมีลำไส้ติดเชื้อแบคทีเรีย ลำไส้ที่มีอุจจาระค้างอยู่นาน หรือลำไส้อุดตัน

ควรผายลมกี่ครั้งต่อวัน

จำนวนครั้งที่ผายลมต่อวันอาจมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทาน และสุขนิสัยการขับถ่าย ตราบใดที่ไม่มีอาการแน่นท้องก็ถือว่าปกติ

นอกจากนี้ ถ้าสังเกตพบว่าผายลมน้อยกว่าปกติ หรือแน่นท้อง อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคลำไส้อุดตันได้

เสียงของผายลม

การผายลมที่มีเสียง เกิดจากการควบคุมลมในลำไส้ใหญ่ผ่านกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก ถ้าลมในลำไส้มีมาก จะทำให้ผายลมมีเสียงดังได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ