post

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2021

การศึกษาที่ดีสำคัญต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะช่วยในการทำงาน หรือว่าจะช่วยทำตามความฝันให้เป็นจริงก็ตาม โดย U.S. News และ World Report ร่วมกันจัดอันดับ มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ที่สุดในโลก ประจำปี 2021 โดยรวบรวมข้อมูลสถิติ จากราว 1,500 สถานศึกษาจากหลากหลายประเทศ ที่มีผลงานการวิจัยเชิงวิชาการคุณภาพและชื่อเสียงของสถาบันการจัดอันดับประจำปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมมากถึง 86 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่จำนวน 81 ประเทศ ขณะที่ประเทศที่มีมหาวิทยาลัยติดเข้ามาในรายชื่อได้มากที่สุดคือ สหรัฐฯ
โดยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับมากถึง 255 แห่ง รองลงมาเป็นประเทศจีนที่มีมหาวิทยาลัยติดเข้าเป็นจำนวน 176 แห่ง, สหราชอาณาจักร  87 แห่ง, ฝรั่งเศส 70 แห่ง และ เยอรมนี 68 แห่งสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจำปี 2021 ได้เพิ่มการจัดอันดับอีก 10 สาขาวิชา ทำให้จำนวนสาขาวิชาทั้งหมดเป็น 38  สาขาวิชา โดยสาขาวิชาที่เพิ่มเข้ามา อาทิ สาขาไบโอเทคโนโลยี, สิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์และ MRI ด้านทางการแพทย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจากประเทศจีนถึง 6 แห่ง ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในสาขาวิชา 10 สาขาวิชาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ อาทิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์-เคมี, สาขาวิชาพลังงานและเชื้อเพลิง และ สาขาวิชานาโน-วิทยาศาสตร์และนาโน-เทคโนโลยีทั้งนี้สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดในอันดับจากการจัดอันดับโดย U.S. News และ World Report โดย 3  อันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล, อันดับที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2021 มีดังนี้

อันดับที่ 1 Harvard University (สหรัฐฯ)

อันดับที่ 2 Massachusetts Institute of Technology (สหรัฐฯ)

อันดับที่ 3 Stanford University (สหรัฐฯ)

 

อันดับที่ 4 University of California–Berkeley (สหรัฐฯ)

อันดับที่ 5 University of Oxford (สหราชอาณาจักร)

อันดับที่ 6 Columbia University (สหรัฐฯ)

อันดับที่ 7 California Institute of Technology (สหรัฐฯ)

อันดับที่ 8 University of Washington (สหรัฐฯ)

อันดับที่ 9 University of Cambridge (สหราชอาณาจักร)

อันดับที่ 10 Johns Hopkins University (สหรัฐฯ)

เป็นอย่างไรกันบ้าง หลังจากที่ได้ชม 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดประจำปีนี้กันไป แต่ละที่ก็สวยงามน่าสนใจกันทุกที่เลย และแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปเลยทำให้ความพิเศษของแต่ละมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกขึ้นมานั่นเอง